Ciech Sarzyna

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CIECH Żywice sp. z o.o. przy ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polska.

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: resins@ciechgroup.com, telefonicznie pod numerem tel. +48 17 2407555 lub pisemnie pod adresem CIECH Żywice sp. z o.o., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Polska.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: IOD@ciechgroup.com lub pisemnie na adres administratora.

Pani/Pana dane osobowe przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przetwarzane:

  1. w celu obsługi formularza kontaktowego, w tym prowadzenia komunikacji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f) rozporządzenia 2016/679 dalej: RODO);
  2. w celach marketingowych administratora – podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest z jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f) rozporządzenia 2016/679 dalej: RODO);

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prowadzenia komunikacji. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celach marketingowych administratora dane będą przetwarzane do czasu zakończenia akcji marketingowej, nie dłużej jednak niż do wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu albo cofnięcia zgody na przesyłania informacji handlowych na podany adres e-mail.

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem działań marketingowych oraz obsługą strony internetowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 f RODO tzn. prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia komunikacji oraz obsługi formularza kontaktowego. Podanie danych osobowych w celach marketingowych administratora jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgody marketingowej administrator nie będzie wysyłał komunikatów marketingowych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasz serwis internetowy korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.