Ciech Sarzyna

EPIDIAN – żywice epoksydowe

Grupa żywic epoksydowych EPIDIAN® jest w ofercie CIECH Sarzyna S.A. od ponad 50 lat a spółka jest jedynym producentem żywic epoksydowych w Polsce. We współpracy z ośrodkami naukowobadawczymi Grupa CIECH z roku na rok podnosi jakość procesu wytwarzania oraz rozszerza dostępny asortyment.

Oznaczenia:
BPA - Żywica na bazie bisfenolu A 
BPF - Żywica na bazie bisfenolu F 
BPA/BPF - Żywica na bazie mieszaniny bisfenolu A i bisfenolu F 
C12-C14 - Żywica modyfikowana alifatycznym eterem glicydylowym (C12-C14)
Cardura - Żywica modyfikowana glicydylowym estrem kwasu neodekanowego
Eter heksanodiglicydylowy - Żywica modyfikowana eterem diglicydylowym 1,6-heksanodiolu
Eter butanodiglicydylowy - Żywica modyfikowana eterem diglicydylowym 1,4-butanodiolu
Eter krezylowoglicydylowy - Żywica modyfikowana eterem krezylowo-glicydylowym
MEK - Metyloetyloketon
BDG - Butyldiglikol
MBIK - Keton izobutylo-metylowy

Żywice epoksydowe do farb proszkowych

Stałe żywice epoksydowe (SER) do produkcji farb proszkowych.
Szeroko stosowane w przemyśle w ochronie antykorozyjnej – przy produkcji elementów metalowych narażonych na niekorzystne warunki, szczególnie związanymi z czynnikami chemicznymi, np.: zabezpieczenie rur, zaworów, zbiorników, narzędzi oraz części samochodowych.

 • Znakomita wytrzymałość mechaniczna
 • Bardzo wysoka odporność na agresywne chemikalia
 • Doskonała przyczepność do podłoża i twardość otrzymanej powłoki farby
 • Świetnie sprawdzają się w pomieszczeniach zamkniętych, nienarażonych na działanie czynników zewnętrznych
 • Możliwość formulacji farb niskotemperaturowych do malowania elementów wrażliwych na wysoką temperaturę

Typ EPIDIAN® Ekwiwalent wagowy [g/mol] (min-max) Liczba epoksydowa [mol/100g] (min-max) Temperatura mięknienia °C (min-max) Lepkość w 40% roztworze BDG w 25 °C [mPas] (min-max) Uwagi
7 014 1538-2000 0,05-0,065 110-130 1000-3000 Dodatek strukturalny
7 014 LV 1333-1538 0,065-0,075 800-2200 Dodatek strukturalny
4 012 U 877-952 0,105-0,114 93-105 Dedykowane do farb czysto epoksydowych
4 012 800-1000 0,1-0,125 93-105 450-750 Dedykowane do farb czysto epoksydowych
4 012 I 770-840 0,119-0,13 360-660 Dedykowane do farb czysto epoksydowych
3 033 A 741-800 0,125-0,135 3 100*-5 200* (*w 150°C) Dedykowana do farb strukturalnych - nowość
3 011 A 715-870 0,115-0,14 88-98 370-450 Podstawowa żywica
3 011 715-835 0,12-0,14 85-98 300-500 Podstawowa żywica
3 031 715-835 0,12-0,14 2 500*-4 500* (*w 150°C) Dedykowana do farb czysto epoksydowych - nowość
3 031 M 715-835 0,12-0,14 2 500*-4 500* (*w 150°C) Podwyższona odporność na overbaking - nowość
3 011 E 715-835 0,12-0,14 84-98 400-600 Podstawowa żywica
3 011 CW 700-750 0,133-0,143 90-98 360-480 Podstawowa żywica
2 010 C 640-730 0,137-0,156 80-95 Typ 2,5, Podstawowa żywica
2 010 B 610-650 0,154-0,164 270-360 Podstawowa żywica
2 010 588-714 0,14-0,17 75-90 250-400 Szeroki zakres liczby epoksydowej
2 010 A 550-590 0,17-0,182 230-280 Typ 1,5, do farb niskotemperaturowych, doskonała rozlewność
1 MLB 500-550 0,182-0,2 72-84 max 1000* (*w 150°C) Do farb niskotemperaturowych, doskonała rozlewność, MDF - nowość

Żywice epoksydowe do farb proszkowych z korektorami rozlewności - Masterbache

Stałe żywice epoksydowe (SER) z korektorami rozlewności do produkcji farb proszkowych.
Świetnie nadają się do wytwarzania wysoko estetycznych powłok przy produkcji sprzętu AGD, mebli stalowych, rowerów czy zabawek.

Lepsza rozlewność farby – możliwe jest uzyskanie cieńszej powłoki

 • Dobra wytrzymałość mechaniczna
 • Odporność na substancje chemiczne
 • Świetna przyczepność do podłoża


EPIDIAN® 031M
ŻYWICA EPOKSYDOWA DO FARB PROSZKOWYCH NOWY STANDARD TRWAŁOŚCI

Farby proszkowe na bazie żywicy EPIDIAN® 031M zachowują barwę powłoki w konfrontacji z wysokimi temperaturami.
Hybrydowa Farba na bazie żywicy epoksydowej EPIDIAN® 031M:

 • do 40% mniejsze wyżółcenie powłoki podczas wygrzewania w wysokich temperaturach (30 min/220oC);
 • wyraziste kolory.

EPIDIAN® 031M może być także stosowany do produkcji czysto epoksydowych farb proszkowych.

Typ EPIDIAN® Ekwiwalent wagowy [g/mol] (min-max) Liczba epoksydowa [mol/100g] (min-max) Temperatura mięknienia °C (min-max) Zawartość korektora %
4 012 C-15 910-1177 0,085-0,11 90-102 15
3 011 H-1 715-830 0,12-0,14 84-98 1
3 011 H-2 715-870 0,115-0,14 84-98 2
3 011 A H-2 715-830 0,12-0,14 84-98 2
3 011 H-2,5 715-870 0,115-0,14 84-98 2,5
3 011 H-5 740-870 0,115-0,135 84-98 5
3 011 H-10 770-910 0,11-0,13 84-98 10
2 010 H-2 625-715 0,14-0,16 75-90 2
2 010 H-2,5 605-645 0,155-0,165 75-90 2,5

Półfabrykaty

Żywice do produkcji Kompozytów konstrukcyjnych, laminatów antykorozyjnych i prepregów.

Stosowane do produkcji elementów samochodowych, przyczep kempingowych, w przemyśle lotniczym, do produkcji elementów elektrowni wiatrowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokie parametry wytrzymałościowe.

 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
 • Odporność na zabrudzenia
 • Wysoka odporność na chemikalia
 • Duża twardość powierzchni
 • Duża stabilność wymiarów
 • Odporność na wysokie temperatury
 • Właściwości dielektryczne
 • Bardzo niska chłonność wody
 • Brak skurczu przy utwardzaniu

EPIDIAN Utwardzacz Ratio/na 100g żywicy Czas żelowania kompozycji, temp. 25°C, próbka 100g [min] Liczba epoksydowa mol/100g (min-max) Lepkość w 25OC mPa∙s (min-max) Kolor (Gardner) hydrolysable CL ppm max/content based on Uwagi w katalogu
Epidian 1 0,18-0,23 1 Typ 1
Epidian 1 R 0,18-0,20 2 1500 ppm Typ 1
Epidian 2 0,23-0,28 2 1500 ppm BPA, wysoka lepkość
Epidian 3 M 0,38-0,43 BPA, wysoka lepkość
Epidian 4 0,41-0,45 3 BPA, wysoka lepkość
Epidian 5 0,48-0,51 20000-30000 2 typical hydrolysable below 2000 ppm BPA standard,BPA, wysoka lepkość
Epidian 5S 0,49-0,52 15000-20000 2 typical hydrolysable below 2000 ppm
Epidian 6 0,51-0,54 10000-15000 1 1200 ppm BPA standard
Epidian 6D 0,52-0,55 10000-12500 1 400 ppm BPA, zawartość chloru hydrolizującego poniżej 400ppm
Epidian 6R 0,52-0,55 10000-12500 1 1200 ppm
Epidian 6S 0,53-0,55 9000-11000 1 1000 ppm
Epidian 6SD 0,54-0,55 8000-11000 1 1000 ppm
Epidian 6F 0,54-0,57 6000-9000 3 BPA/BPF BPA/BPF
Epidian 6F1 0,55-0,59 4500-6500 3 BPA/BPF BPA/BPF, niższa lepkość
Epidian 6FD 0,56-0,58 4000-5000 3 BPA/BPF
Epidian F 0,55-0,63 3000-6000 3 BFD
Epidian 624 IDA 50 50 0,48-0,51 600-800 2 BPA, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14 A/C12_C14, atest PZH do konatktu z wodą pitną
Epidian 653 IDA 50 45 0,50-0,53 800-1000 2 BPA/BPF, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14 A/F/C12_C14

Ciekłe farby antykorozyjne

EPIDIAN Utwardzacz Ratio/na 100g żywicy Czas żelowania kompozycji, temp. 25°C, próbka 100g [min] Liczba epoksydowa mol/100g (min-max) Lepkość w 25OC mPa∙s (min-max) Kolor (Gardner) hydrolysable CL ppm max/content based on Uwagi w katalogu
Epidian 6 Z-1 13 33 0,51-0,54 10000-15000 1 1200 ppm BPA standard
Epidian 6D IDA 50 40 0,52-0,55 10000-12500 1 400 ppm BPA, zawartość chloru hydrolizującego poniżej 400ppm
Epidian 6F 0,54-0,57 6000-9000 3 BPA/BPF BPA/BPF
Epidian 6F1 0,55-0,59 4500-6500 3 BPA/BPF BPA/BPF, niższa lepkość
Epidian 6FD 0,56-0,58 4000-5000 3 BPA/BPF
Epidian 6X90 0,51-0,54 2 90% type 8 in Xylene
Epidian 4X80 0,38-0,43 200 Pt/Co 80% solution in Xylene
Epidian 24X80 0,30-0,34 3400-7100 2 80% solution in Xylene nowość
Epidian 115 PA 115X70 50-55 0,19-0,23 7000-14000 2 75% solution in Xylene
Epidian 115 F PA 115 35-39 0,21-0,22 7000-14000 2 75% solution in Xylene
Epidian 115 H PAA 70 0,20-0,22 7000-14000 2 75% solution in Xylene
Epidian 115 BG 0,19-0,23 7000-14000 2 75% solution in Xylene/butylglycol
Epidian 1450 0,05-0,08 800-1500 50% solution in Xylene/diacetone alkohol mixture
Epidian 1X70 0,19-0,23 2 70% solution in Xylene
Epidian 1075X 0,20-0,22 200 Pt/Co 75% solution in MIBK/Xylene
Epidian 1075 0,20-0,22 3000-9000 200 Pt/Co 75% solution in MIBK
Epidian 1XM70 0,20-0,22 1200-2000 2 70% solution in Xylene and MEK
Epidian 112 Saduramid 10/50 90 360 450-1000 Lakier utwardzany na zimno

Antykorozja, iniekcja, laminaty konstrukcyjne

EPIDIAN Utwardzacz Ratio/na 100g żywicy Czas żelowania kompozycji, temp. 25°C, próbka 100g [min] Liczba epoksydowa mol/100g (min-max) Lepkość w 25°C mPa∙s (min-max) Kolor (Gardner) hydrolysable CL ppm max/content based on Uwagi w katalogu
Epidian 560 ET 11 330 50-200 BPA, Xylene Doskonała przesycalność betonu
Epidian 560 TFF 16 150 50-200 BPA, Xylene Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku od 5°C, szybsza wersja
Epidian 560 TFF 8020 20 232 50-200 BPA, Xylene Jak wyżej, dodatkowo niższa lepkość kompozycji
Epidian 6011 ET 18 40 0,47-0,51 200-400 - BPA, cresylglycidyl ether, benzylalcohol Grunt, iniekcja betonu CE
Epidian 6011 TFF 24 20 0,47-0,51 200-400 BPA, cresylglycidyl ether, benzylalcohol Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C
Epidian 6011 TFF 8020 30 16 0,47-0,51 200-400 BPA, cresylglycidyl ether, benzylalcohol j.w., dodatkowo niższa lepkość utwardzacza
Epidian 6011 IDA 50 50 0,47-0,51 200-400 BPA, cresylglycidyl ether, benzylalcohol Atest PZH do kontaktu z wodą pitną
Epidian 659-0 0,57-0,60 400-600 BPA/BPF, 1,6-Hexanediol diglycidyl ether
Epidian 6010 0,52-0,56 500-700 2 BPA, cresylglycidyl ether
Epidian 652 ET 18 65 0,49-0,51 500-900 2 BPA/BPF, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14 Uniwersalny system do gruntowania betonu, kamienne dywany
Epidian 652 TFF 27 25 0,49-0,51 500-900 2 BPA/BPF, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14 Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C
Epidian 652 TFF 8020 33 21 0,49-0,51 500-900 2 BPA/BPF, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14 J.w. dodatkowo niższa lepkość utwardzacza
Epidian 659 Z1 14 35 0,56-0,59 600-700 2 BPA/BPF, 1,6-Hexanediol diglycidyl ether
Epidian 624 IDA 50 50 0,48-0,51 600-800 2 BPA, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14 A/C12_C14, atest PZH do konatktu z wodą pitną
Epidian 601 ET 20 40 0,50-0,55 700-1100 2 BPA, cresylglycidyl ether Kamienne dywany, CE
Epidian 601 IDA 50 50 0,50-0,55 700-1100 BPA, cresylglycidyl ether Układ bardziej elastyczny
Epidian 601 TFF 27 20 0,50-0,55 700-1100 BPA, cresylglycidyl ether Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C
Epidian 653 IDA 50 45 0,50-0,53 800-1000 2 BPA/BPF, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14 A/F/C12_C14
Epidian 450 ET 14 25 0,3-0,4 800/20-1500/20 Syciwo do tkanin i mat szklanych, gruntowanie betonu
Epidian 450 TFF 20 20 0,3-0,4 800/20-1500/20 Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C
Epidian 505 Z-1 10 40 max 1500 Syciwo do tkanin i mat szklanych, spoiwo do sprządzania kompozycji z wypełniaczami
Epidian 6411 NDB 20 22 0,57-0,60 1000-1400 BPA, 1,4-Butanediol diglycidyl ether epoksydowy system do infuzji - nowość
Epidian 655 ET 20 54 0,50-0,53 1500-2100 2 BPA, glycidyl ester of neodecanoic acid A/Cardura
Epidian 6012 ET 20 35 0,50-0,54 2000-3000 BPA/BPF, aliphatic monoglycidyl ether C12-C-14
Epidian 6012 6012 PA 35 60 Kompozycja do wykonania wielowarstwowych laminatów i klejenia
Epidian 635 635 33 180 0,53-0,56 2500-3000 BPA, 1,6-Hexanediol diglycidyl ether A/hexanediglicyd ether, do wytwarzania laminatów wzmacnianych włóknem szklanym
Epidian 641 0,54-0,56 4300-5800 2 BPA, 1,4-Butanediol diglycidyl ether nowość
Epidian 11 0,18-0,23 600 ppm prepregi, uniepalniona - nowość
Epidian 11A80 laminaty uniepalnione - nowość
Epidian 24 0,29-0,33 2 1500 ppm prepregi - nowość
Epidian 2PA 0,20-0,23 2 1500 ppm prepregi - nowość

Systemy klejowe

Stosowane są w elektrotechnice, lotnictwie, budownictwie, do wykładzin antykorozyjnych, a nawet do klejenia konstrukcji mostowych. Kleje epoksydowe stosowane są do klejenia szkła, metalu, ceramiki itd.

 • Bardzo dobra przyczepność
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Dobra odporność chemiczna
 • Brak skurczu przy utwardzaniu
 • Dobra stabilność wymiarów

EPIDIAN Utwardzacz Ratio/na 100g żywicy Czas żelowania kompozycji, temp. 25°C, próbka 100g [min] Liczba epoksydowa mol/100g (min-max) Lepkość w 25°C mPa∙s (min-max) Kolor (Gardner) hydrolysable CL ppm max/content based on Uwagi w katalogu
Epidian 5 Z-1 12 33 0,48-0,51 20000-30000 Wysokolepki klej
Epidian 5 IDA 50 40 0,48-0,51 20000-30000 Wysokolepki klej, większa elastyczność vs Z-1
Epidian 5 PAC 60-100 180 0,48-0,51 20000-30000 Wysokolepki klej, wysoka elastyczność zależna od ilości utwardzacza
Epidian 53 Z-1 10 60 min 0,41 900*-1500* Klej do metali, szkła, ceramiki, do zalewania kondenastorów, złącz, kabli- niska lepkość
Epidian 53 TFF Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C, szybsza wersja - niska lekość
Epidian 57 Z-1 10 40 Klej do metalu, szkła, ceramiki, skóry, średnio elastyczny - wysoka lepkość
Epidian 57 TFF 22 22 13000-19000 Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C, szybsza wersja - wysoka lepkość
Epidian 62 Z-1 10 50 min 0,39 4000*-6500* Klej do metalu, szkła, ceramiki, do odlewów konstrukcyjnych, elektronicznych - średnia lepkość
Epidian 62 IDA 40 80 4000*-6500* Układ bardziej elastyczny - średnia lepkość
Epidian 430 ET 5 60 Kit o dużej odporności chemicznej do klejenia i spoinowania, CE
Epidian 622 Z-1 12 180** Klej, kolor biały
Epidian 100 Jednoskładnikowy, stały klej epoksydowy, utwardzany na gorąco, w temperaturze ponad 120°C
Epidian 101 0,19-0,23 Stały klej epoksydowy, utwardzany na gorąco, w temperaturze ponad 120°C

Systemy posadzkowe

Stosowane do zabezpieczeń betonu, tworzenia odpornych i estetycznych posadzek w obiektach budownictwa przemysłowego, obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych, obiektach hodowlanych, pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach magazynowych, parkach maszynowych.

 • Bardzo dobra przyczepność do podłoża
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • Łatwe w utrzymaniu czystości
 • Wysoka chemoodporność
 • Odporność na działanie wilgoci
 • Brak skurczu przy utwardzaniu

EPIDIAN Utwardzacz Ratio/na 100g żywicy Czas żelowania kompozycji, temp. 25°C, próbka 100g [min] Liczba epoksydowa mol/100g (min-max) Lepkość w 25°C mPa∙s (min-max) Kolor (Gardner) hydrolysable CL ppm max/content based on Uwagi w katalogu
Epidian 6011 ET 18 40 0,47-0,51 200-400 - Grunt, iniekcja betonu CE
Epidian 6011 TFF 24 20 0,47-0,51 200-400 - Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C
Epidian 6011 TFF 8020 30 16 0,47-0,51 200-400 - j.w., dodatkowo niższa lepkość utwardzacza
Epidian 652 ET 18 65 0,49-0,51 500-900 2 Uniwersalny system do gruntowania betonu, kamienne dywany
Epidian 652 TFF 27 25 0,49-0,51 500-900 2 Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C
Epidian 652 TFF 8020 33 21 0,49-0,51 500-900 2 J.w. dodatkowo niższa lepkość utwardzacza
Epidian 561 IDA 25 65 1500-8000 Utwardzacz IDA nadaje połysk, CE
Epidian 562 Z-1 5 40 Posadzka epoksydowa o właściwościach antyelektostatycznych. Kolor czarny, CE
Epidian 601 IDA 50 50 0,50-0,55 700-1100 Kamienny dywan. Układ bardziej elastyczny
Epidian 607 KT 50 60 0,48-0,52 700-1000 Transparentna warstwa zamykająca w kamiennych dywanach
Epidian 664 IDA-2 20 110 1500-5500 Cienkopowłokowa posadzka epoksydowa, barwne zabezpieczenie betonu, 6 kolorów, CE

Izolatory, elektrotechnika

Stosowane do zalewania elementów metalowych (hermetyzacji podzespołów) i produkcji części urządzeń elektrycznych.

 • Właściwości dielektryczne
 • Odporność na działanie wilgoci
 • Odporność na agresywne chemikalia
 • Duża odporność na czynniki atmosferyczne
 • Stabilność wymiarów, mały skurcz polimeryzacyjny
 • Duża odporność na wysokie temperatury
EPIDIAN Utwardzacz Ratio/na 100g żywicy Czas żelowania kompozycji, temp. 25°C, próbka 100g [min] Liczba epoksydowa mol/100g (min-max) Lepkość w 25°C mPa∙s (min-max) Kolor (Gardner) hydrolysable CL ppm max/content based on Uwagi w katalogu
Epidian 52 Z-1 13 40 0,51-0,55 400-800 Zalewy elektroizolacyjne oraz syciwo do laminatów z włóknem szklanym
Epidian 53 Z-1 10 60 min 0,41 900*-1500* Zalewy elektroizolacyjne oraz syciwo do laminatów z włóknem szklanym
Epidian 53 TFF 22 30 900*-1500* Możliwość aplikacji w wilgotnym środowisku o temperaturze od 5°C, szybsza wersja.
Epidian 62 Z-1 10 50 min 0,39 4000*-6500* Zalewy elektroizolacyjne
Epidian 62 IDA 40 80 4000*-6500* Układ bardziej elastyczny
Epidian 590 IDA-4 20 210/10g Zalewy elektroizolacyjne, kompozycja barwna z wypełniaczem mineralnym

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasz serwis internetowy korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.