Ciech Sarzyna

POLIMAL – żywice poliestrowe nienasycone

Żywice do laminowania ręcznego/natryskowego

Laminowanie ręczne jest jedną z najpopularniejszych technik wytwarzania materiałów kompozytowych. Pozwala na szybkie uruchomienie produkcji oraz wytwarzanie gotowych produktów o złożonych kształtach, bez ograniczeń co do ich gabarytów. Laminowanie natryskowe, stosowane w produkcji masowej, polega na równoczesnym nakładaniu na powierzchnię formy mieszaniny żywicy i ciętego włókna szklanego.

Produkty CIECH Sarzyna S.A. charakteryzują:
• Parametry przetwórcze dostosowane do potrzeb klienta,
• Korzystna charakterystyka utwardzania,
• Łatwe przesycanie zbrojenia,
• Wersje tiksotropowane zapobiegające ściekaniu z powierzchni pionowych.

Żywice do laminowania kontaktowego stosuje się do produkcji m.in. sprzętu pływającego, zbiorników, płyt, obudów, basenów, w przemyśle samochodowym, itp.

Żywice do laminowania ręcznego/natryskowego o niskiej emisji styrenu

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie MPa Wytrzymałość na rozciąganie MPa Moduł rozciągania MPa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 104 AWTP dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną orto C 250 - 350 10 - 20 120 80 3600 3 95
Polimal 1057 AWTP sztywna dcpd C 200 - 300 15 - 25 90 70 3500 2 70
Polimal 1059 AWTP-1 certyfikat Lloyd’s Register, średnioelastyczna dcpd C 290 - 350 22 - 26 120 70 3700 2 85
Polimal 1059 AWTP-2 certyfikat Lloyd’s Register, średnioelastyczna dcpd C 290 - 350 32 - 36 120 70 3700 2 85
Polimal 1094 AWTP-1 certyfikat Lloyd’s Register, do laminatów o grubości poniżej 5mm orto PTV 300 - 450 19 - 26 110 70 4300 2 63
Polimal 1094 AWTP-3 certyfikat Lloyd’s Register, do laminatów o grubości powyżej 5mm orto PTV 300 - 450 35 - 45 110 70 4300 2 63
Polimal 1099 AWTP średnioelastyczna orto C 280 - 380 10 - 20 110 70 4300 2,5 63
Polimal 122-2 AWTP certyfikat Lloyd’s Register, wysoka odporność termiczna izo C 240 - 350 15 - 25 120 80 3800 3 90
Polimal 123 AWTP elastyczna izo C 270 - 340 15 - 20 120 70 3300 3 68
Polimal 143 AWTP niskolepka, dobre parametry wytrzymałościowe tere C 200 - 350 10 - 20 100 60 3200 2 65

Żywice do laminowania ręcznego/natryskowego o niskiej zawartości styrenu

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie MPa Wytrzymałość na rozciąganie MPa Moduł rozciągania MPa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 1056 wysoka odporność termiczna (HDT), sztywna dcpd A 300 - 400 15 - 25 90 60 3700 1,8 100
Polimal 1057 neutralna, średnioreaktywna dcpd A 500 - 600 10 - 20 90 70 3500 2 70
Polimal 1059 średnioelastyczna, reaktywna, neutralna dcpd A 400 - 600 10 - 20 100 65 3500 2 70

Żywice do laminowania ręcznego/natryskowego ogólnego przeznaczenia

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie MPa Wytrzymałość na rozciąganie MPa Moduł rozciągania MPa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 103 średnioelastyczna, średnioreaktywna orto A 300 - 400 15 - 30 100 60 3600 2,5 55
Polimal 122-2 typ 1140 wg DIN 16946/2, certyfikat Lloyd’s Register izo B 400 - 500 10 - 20 130 75 3500 3 90
Polimal 144 średnioreaktywna tere A 300 - 400 8 - 25 100 60 3500 2 75

Żywice do laminowania ręcznego/natryskowego na płytach ABS/PMMA

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie MPa Wytrzymałość na rozciąganie MPa Moduł rozciągania MPa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 109 AWTP PMMA, niskolepka orto C 150 - 200 6 - 15 110 70 4300 2 65
Polimal 109 AWTP S-2 PMMA, wypełniona orto C 300 - 400 7 - 10 110 70 4300 2 65
Polimal 1090 AWTP ABS, niskolepka orto C 150 - 200 6 - 15 110 70 4300 2 63
Polimal 1091 P PMMA, krótki czas żelowania, niskolepka orto C 130 - 160 3 -8 110 70 4300 2 63

Żywice odlewnicze

Proces odlewania pozwala na otrzymywanie skomplikowanych kształtów poprzez zalewanie odpowiednio przygotowanej formy masą żywiczno - mineralną. Technika ta jest prosta i szybka wymaga jednak stosowania najwyższej jakości materiałów.

Produkty CIECH Sarzyna S.A. wyróżniają:
• Doskonała zwilżalność i mieszalność z wypełniaczami mineralnymi - możliwość uzyskania wysoko wypełnionej kompozycji,
• Bardzo dobra rozlewność kompozycji,
• Bardzo dobre właściwości mechaniczne, odporność na zarysowania oraz światło UV (żywice do produkcji solid surface).

Żywice odlewnicze stosowane są do produkcji odlewów np. wanien, brodzików, parapetów.

Żywice odlewnicze - wyroby sanitarne

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie MPa Wytrzymałość na rozciąganie MPa Moduł rozciągania MPa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 1051 P niskolepka dcpd PTV 150 - 220 8 - 10 90 60 3500 1,5 95
Polimal 1057 P-2 niskolepka, średnioelastyczna dcpd C 150 - 220 21 - 23 90 60 3700 2 70
Polimal 109-06 P średnioreaktywna orto C 200 - 300 10 - 18 100 70 4000 n.o 65

Żywice odlewnicze - solid surface

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie MPa Wytrzymałość na rozciąganie MPa Moduł rozciągania MPa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 127 zawiera metakrylan metylu izo/NPG B 450 - 650 8 - 16 120 75 3900 3 70
Polimal 125 M zawiera metakrylan metylu, odporna na warunki atmosferyczne izo/NPG B 500 - 600 20 - 30 120 70 3600 2,5 85
Polimal 125 MT zawiera metakrylan metylu, tiksotropowana izo/NPG 2 750 - 950 15 - 25 120 70 3600 2,5 85
Polimal 1061 P wysokolepka orto/NPG C 780 - 850 12 - 15 110 60 3900 2 75

Żywice odlewnicze - sztuczny marmur

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie MPa Wytrzymałość na rozciąganie MPa Moduł rozciągania MPa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 109-32 K niskolepka orto A 230 - 290 13 - 20 100 50 3900 2,5 60
Polimal 143 RP niskolepka, reaktywna tere C 200 - 230 13 - 20 100 60 3200 2 65

Żywice odlewnicze - polimerobeton

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 106 R reaktywna, niskolepka orto B 190 - 240 3 - 8 110 75 3700 3,6 85
Polimal 145-1 typ 1130 wg DIN 16946/2 tere A 250 - 350 5 - 12 100 55 3300 2 85
Polimal 148 RP niskolepka, średnioelastyczna tere C 200 - 300 4 - 8 105 50 3200 2,5 60

Żywice odporne na korozje

Do produkcji elementów od których wymagana jest podwyższona odporność na korozję oraz czynniki starzeniowe zostały specjalnie opracowane żywice o doskonałych parametrach mechanicznych. Do tej grupy należą przede wszystkim żywice winyloestrowe oraz izoftalowo - neopentynowe.

Produkty CIECH Sarzyna S.A. wyróżniają:
• Podwyższona odporność na działanie mediów chemicznych, temperatury, warunków atmosferycznych, wody, promieniowania UV,
• Bardzo dobre parametry mechaniczne i termiczne – bardzo duża wytrzymałość i żywotność gotowych produktów,
• Struktury kompozytowe na bazie żywic mają lekką konstrukcje ale zachowują przy tym swoje właściwości wytrzymałościowe.

Produkty na bazie tych żywic spełniają najwyższe wymagania jakościowe i są stosowane w produkcji m.in. zbiorników do magazynowania chemikaliów, cystern, łodzi narażonych na długotrwały kontakt z wodą morską, gruntowania i zabezpieczania powierzchni betonowych.

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal VE-2MM chemoodporna, na bazie bisfenolu A VE VE 300 - 400 15 - 35 130 75 3500 3,5 95
Polimal VE-11 M klasa K-1, F1 wg DIN 53438, certyfikat Lloyd’s Register VE S-1 300 - 400 15 - 30 130 80 n.o. 3,5 90
Polimal 129 T średnioelastyczna, wysoka odporność termiczna izo/NPG B 3500 - 6000 10 - 20 130 80 3500 2 80

RTM/Infuzja

Infuzja oraz metoda RTM to metody przetwarzania w formach zamkniętych wymagające stosowania żywic dostosowanych do tego typu procesów.

Produkty CIECH Sarzyna wyróżniają:
• Doskonałe zwilżenie i przesycenie włókna szklanego,
• Doskonałe odpowietrzenie,
• Bardzo dobra jakość powierzchni otrzymanego laminatu,
• Korzystna charakterystyka utwardzania,
• Parametry przetwórcze odpowiednio dostosowane do zastosowania oraz wymagań klienta,
• Umożliwione uzyskanie wysokiej zawartości włókna szklanego w laminacie (nawet do 50%) - bardzo duża wydajność żywicy.

Produkty otrzymywane w procesie infuzji i RTM stosowane są m.in. w przemyśle samochodowym, stoczniowym, kolejowym.

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 1058 neutralna, średnioreaktywna dcpd A1 150 - 200 8 - 13 80 55 3600 1,5 70
Polimal 1058 P -1 przyspieszona dcpd C 150 - 200 25 - 45 80 55 3600 1,5 70
Polimal 1053 P INF długi czas żelowania dcpd C 160 - 180 40 - 50 107 53 3060 2,2 65
Polimal VE-3MM P INF chemoodporna, na bazie bisfenolu A VE C 200 - 250 30 - 40 143 62 3500 2,1 95
Polimal 1099 P INF krótki czas żelowania orto C 200 - 250 13 - 20 114 63 3700 2,1 63

Nawijanie/Odlewanie odśrodkowe

Nawijanie i odlewanie odśrodkowe to metoda produkcji przede wszystkim rur, zbiorników, czy guzików.

Żywice CIECH Sarzyna S.A. charakteryzują:
• Łatwe zwilżanie włókna szklanego i wypełniaczy mineralnych,
• Podwyższone parametrametry mechaniczne - dłuższa żywotność i wytrzymałość otrzymanych produktów,
• Wysoka odporność termiczna.

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 104 dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną orto N 300 - 400 14 - 24 120 80 3600 3 93
Polimal 104 N-1 dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną, typ 1140 wg DIN 16946 orto N 200 - 250 14 - 24 120 80 3600 3 93
Polimal 1095 P-2 elastyczna, przyspieszona orto PTV 300 - 400 40 - 50 135 70 3800 3 70

Żywice uniepalnione

Żywice uniepalnione to niezbędny kierunek rozwoju wraz z zaostrzającymi się przepisami przeciwpożarowymi w przemyśle.

Produkty Ciech Sarzyna S.A. charakteryzują:
• Wysoka odporność termiczna,
• Łatwość przetwarzania,
• Spełnienie standardów palności.

Produkty na bazie tych żywic znalazły zastosowanie m.in. w transporcie samochodowym i kolejowym.

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 104 S halogenowa, neutralna uniepal C 400 - 600 20 - 30 120 80 3600 2,3 95
Polimal 1602 APyS halogenowa, przyspieszona uniepal C 220 - 280 10 - 20 70 40 3600 1,5 100
Polimal 1601 P wraz z Żelkotem 1600 P spełnia wymagania R1 wg EN 45545, klasa HL2 uniepal C 600 - 900 15 - 25 50 35 n.o. 0,7 90
Polimal 1608 PS bezhalogenowa, S4/SR2/ST2 wg DIN 5510, M2 wg NFF 16-101, przyspieszona uniepal C 500 - 800 10 - 20 65 38 5700 0,8 98

Pultruzja

Pultruzja to proces wytwarzania kompozytów polegający na przeciąganiu przesączonych żywicą włókien przez system form nadających wymagany kształt.

Żywice przystosowane do tej metody wyróżniają:
• Doskonałe przesączanie i zwilżalność włókna szklanego,
• Wysoka wydajność.
• Bardzo dobre parametry wytrzymałościowe,
• Wysoka odporność termiczna.

Metoda ta znalazła zastosowanie w produkcji prętów, rur, ceowników, kątowników.

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 1059-00 neutralna, niska zawartość styrenu dcpd B 500 - 1000 10 - 20 100 70 3400 2,5 70
Polimal 1222 neutralna, typ 1140 wg DIN 16946 izo B 500 - 1000 10 - 20 120 80 3700 3 90
Polimal 122-2 LP zawiera dodatek antyskurczowy izo B 600 - 800 10 - 20 120 80 3700 3 90
Polimal 2701 neutralna, typ 1130 wg DIN16946 orto C* 900 - 1200 20 - 40 100 65 3660 1,4 110

Żywice specjalnego zastosowania

Żywice specjalnego zastosowania - bazy żelkotowe

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 122-1 elastyczna, wysoka odporność termiczna i hydrolityczna, certyfikat Lloyd’s Register izo B 800 - 1100 10 - 20 130 75 3500 4,5 75
Polimal 125 średnioelastyczna, wysoka odporność termiczna i hydrolityczna, certyfikat Lloyd’s Register izo/NPG A 600 - 1000 10 - 20 110 75 3600 3 85
Polimal 1076 średnioreaktywna, dobre właściwości mechaniczne orto A 450 - 700 10 - 20 123 68 3400 3 75

Żywice specjalnego zastosowania - elastyczne

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 150 jako dodatek uelastyczniający orto A 300 - 400 30 - 40 n.o. 12 40 82 n.o.
Polimal 153 jako dodatek uelastyczniający adypin ** 300 - 350 17 - 25 n.o. n.o. n.o. 67 n.o.
Polimal 193 jako dodatek uelastyczniający THPA B 550 - 650 10 - 15 n.o. 20 n.o. 60 n.o.

Żywice specjalnego zastosowania - galanteryjne

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 103 G niskolepka, średnioelastyczna orto A 300 - 400 6 - 15 100 60 3400 2 50
Polimal 103 GL wysokolepka, średnioelastyczna orto A 1550 - 1750 6 - 15 100 60 3000 2,5 50
Polimal 1809 U średnioelastyczna, zawiera stabilizator UV orto A 450 - 650 8 - 16 90 65 3500 2 55

Żywice specjalnego zastosowania - szpachlówkowe

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 101-37 B średnioelastyczna, dobra stabilność w okresie magazynowania orto R 320 - 480 4 - 8 80 40 2500 10 45
Polimal 1055 B elastyczna, dobra stabilność w okresie magazynowania dcpd R 350 - 500 5 - 10 70 n.o. n.o. 15 45

Żywice specjalnego zastosowania - ładunki klejowe

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 144 B dobra mieszalność z wypełniaczami mineralnymi, zawiera przyspieszacz aminowy tere R 300 - 400 2,5 - 5 100 60 3500 2 75

Żywice specjalnego zastosowania - do polistyrenu

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 1050 WTP LV niska zawartość styrenu dcpd B 600 - 800 25 - 35 80 40 n.o. 1,8 50

Żywice specjalnego zastosowania - BMC

Nazwa Opis Typ Układ utwardzający Lepkość mPa·s Czas żelowania min Wytrzymałość na zginanie Mpa Wytrzymałość na rozciąganie Mpa Moduł rozciągania Mpa Wydłużenie przy zerwaniu % HDT °C
Polimal 142 wysokolepka, wysokie HDT tere A 4000 - 8000 60 - 120 125 60 3600 2 95

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że nasz serwis internetowy korzysta z plików typu cookie celem świadczenia usług w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Proszę kliknąć TUTAJ, aby dowiedzieć się więcej o naszej Polityce Prywatności, w tym o zmianie ustawień w zakresie plików cookies. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że niedokonanie zmian ustawień przeglądarki oznacza, że pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu, z którego Państwo korzystacie.